Чом? Чом? Чом? Земле мояКатегории Малицька Костянтина ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Чом? Чом? Чом? Земле моя, Так люба ти менi? Чом, чом, чом, земле моя. Чарує так мене краса твоя? Чим? Чим? Чим? Манить мене Пташнi твоєï спiв, пахучий цвiт лiсiв? Чим, чим, чим манить мене Водиця струй твоïх, що тут пливе? Тим, тим, тим, дiвчино, знай, Бо тут ти вперше свiт уздрiла в яри1 лiт. Тим, тим, тим, дiвчино, знай. Бо води тi, лiси — твiй рiдний край. Тут, тут, тут дiти твоï Пролили кров свою за честь i свободу. Тут, тут, тут усi твоï Найближчi серденьку i дорогi! Коментар У вiршi К. Малицькоï змальовується прекрасна природа рiдноï землi, згадується славна iсторiя, коли мужнi предки захищали батькiвщину вiд ворогiв, говориться про те, що рiдний край там, де твоï батьки, рiднi — найближчi тобi люди. I не можна не любити цю землю, не берегти ïï, не ставитися з пошаною до людей. Це треба зрозумiти змалку. Вiрш завдяки чудовим, високопатрiотичним словам, мелодiйностi, емоцiйностi та ритму став популярною народною пiснею. Ритмiзацiï сприяють повторення слiв, фольклорнi прийоми — звертання, окличнi та питальнi риторичнi речення, зменшувально-пестливi слова. 1Яри — тут: на початку життя.

Метки Чом? Чом? Чом? Земле моя, Малицька Костянтина, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Чом? Чом? Чом? Земле моя